14 Bài hát, 44 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
3:18
3:18
3:12
3:18
3:17
3:02
3:42
2:32
3:33
2:23
2:46
3:12
3:04
3:47

Tác Phẩm Khác Của Claude Ciari

  • XUẤT XỨ
    Nice, France
  • THỂ LOẠI
    Pop
  • SINH
    1944

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát