1 Bài hát, 4 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI

Tác Phẩm Khác Của 譚詠麟 & 許冠傑

Bài hát