10 Bài hát, 58 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
5:15
4:28
5:02
8:26
5:57
4:11
6:12
5:50
6:22
6:59

Tác Phẩm Khác Của Gotan Project

  • XUẤT XỨ
    Paris, France
  • THỂ LOẠI
    Electronic
  • ĐƯỢC THÀNH LẬP
    1999

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát