1 Song, 3 Minutes

EDITORS’ NOTES

Trap's gritty beats meet R&B's smooth grooves in a new single.

EDITORS’ NOTES

Trap's gritty beats meet R&B's smooth grooves in a new single.

TITLE TIME
3:52

Customer Reviews

4.1 out of 5

107 Ratings

107 Ratings

Yêu Tùngggg

Linh toét

Chưa được nghe nhưng tin là bài này sẽ lại trở thành một hit mới tiếp theo của anhhh

MTP

Shaovn86

waiting

💕💕💕😘😘

Miu Kun Sky

Sản phẩm mới đọc qua lời đã thấy hay rồiiiii 💕💕 hit mới
Chúc mừng Anh 😘

Songs

Albums