15 Bài hát, 1 Giờ 17 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI

Tác Phẩm Khác Của Tommy Emmanuel

QUÊ QUÁN
Muswellbrook, New South Wales, Au
THỂ LOẠI
Jazz
NGÀY SINH
31/05/1955

Bài hát