8 Bài hát, 42 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
4:38
5:06
8:46
3:11
7:38
4:40
5:11
3:00

Tác Phẩm Khác Của Kenny Dorham

  • XUẤT XỨ
    Fairfield, TX
  • THỂ LOẠI
    Jazz
  • SINH
    30/08/1924

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát