14 Bài hát, 59 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI

Tác Phẩm Khác Của In Flames

XUẤT XỨ
Göthenburg, Sweden
THỂ LOẠI
Rock
ĐƯỢC THÀNH LẬP
1990

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát