12 Bài hát, 56 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
4:14
5:46
4:54
4:29
1:46
5:18
4:45
3:44
7:51
2:00
7:03
4:44

Tác Phẩm Khác Của The Church

  • XUẤT XỨ
    Sydney, Australia
  • THỂ LOẠI
    Rock
  • ĐƯỢC THÀNH LẬP
    1980

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát