14 Bài hát, 47 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI

Tác Phẩm Khác Của Gazebo

QUÊ QUÁN
Beirut, Lebanon
THỂ LOẠI
Pop
NGÀY SINH
18/02/1960

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát