15 Bài hát, 1 Giờ, 8 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
4:20
5:27
5:06
4:47
4:29
3:42
4:39
4:38
4:39
4:21
4:22
4:19
4:52
4:12
4:56

Giới thiệu về Dam Vinh Hung

Top Bài hát của Dam Vinh Hung

Top Album của Dam Vinh Hung

Người Nghe Cũng Phát