7 Bài hát, 44 Phút

TỰA ĐỀ ĐỘ DÀI
5:20
6:09
11:59
3:01
2:47
3:53
10:53

Tác Phẩm Khác Của Jaco Pastorius

QUÊ
Norristown, PA
THỂ LOẠI
Jazz
SINH
01/12/1951

Bài hát

Người Nghe Cũng Phát