Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

★★ 壓迫打法 ★★ 玩百家樂!

★★ 按出現的擺動的大拇指 ★★ 揭示偵測到的模式。
★★★ (按放大鏡檢視記分卡。) ★★★
大路 - Big Road
大眼仔 - Big Eye Road
小路 - Small Road
曱甴路 - Cockroach Road
珠盘 - Bead Road

有了模式偵測、成就等功能,我們將百家樂帶到全新的水平!利用你從遊戲中所學知識,在真實賭場中讓你的朋友刮目相看。免費下載。你還在等什麼?現在就下載!

✔ - 壓迫打法讓你可以慢慢地偷看牌!
✔ - 同時揭示兩張卡!
✔ - 按放大鏡檢視記分卡。
✔ - 在遊戲中按統計資料按鈕,顯示當前一束牌而非整個遊戲的統計資料
✔ - 新的 VIP 牌桌限制
✔ - 初始籌碼數量增加至 10,000
✔ - 一天幾次將籌碼立即復原到 2000
✔ - 允許推送通知提醒可獲得 2000 個紅利籌碼
✔ - 沒有足夠的籌碼?在"百家樂升級"功能表中,你可以購買更多的籌碼。
✔ - 紅利點數可兌換更多籌碼!
✔ - 與賭場相同的規則!與賭場類似的洗牌
✔ - 模式比對技術
✔ - 辨識波浪式和條紋式束牌
✔ - 飛龍紅利和對子紅利下注
✔ - 歷史記錄
✔ - 相容GAME CENTER - 解鎖成就!
✔ - 達到百萬富翁狀態
✔ - 改善籌碼移動
✔ - 邀請朋友!

***** 重要資訊!*****
- 按右下角的金色限製板變更牌桌限制!
- 按主功能表中的金幣,將點數兌換為更多的籌碼。

- 改善籌碼移動 下移金錢清除賭注。
- 同時揭示兩張卡
- 自訂你自己的模式辨識
- 自動進行模式排列

Có gì Mới

Phiên bản 2.3

iOS 7 supported.

Thông tin

Người bán
Katzou Ly
Kích cỡ
22.4 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Mô Phỏng Cờ Bạc Thường Xuyên/Mạnh
Bản quyền
© 2013 MobileChops
Giá
Miễn phí
Mua In-App
  1. 100,000個籌碼 69.000đ
  2. 1,000,000個籌碼 449.000đ
  3. 4,000,000個籌碼 899.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích