Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

내가 옷 잘 입는이유, 미스터스트릿
미스터스트릿 앱 주요기능
- 카테고리 별 상품 소개
- 이벤트 정보 및 공지 확인
- 나의 주문내역, 배송정보 확인
- 장바구니, 관심상품 저장
- 쇼핑몰소식 푸쉬 알림
- SMS, 친구, 추천하기
- 고객센터 및 전화걸기

※앱 접근 권한에 대한 안내
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 ‘앱 접근 권한’에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.
서비스에 반드시 필요한 항목만을 필수적으로 접근하고 있습니다.
선택적 접근의 항목은 허용하지 않더라도 서비스의 이용이 가능하며 그 내용은 아래와 같습니다.

[필수적 접근 권한]
■ 사진/카메라 : 게시글 작성 및 리뷰작성시 파일 업로드를 위해 해당 기능 접근이 필요합니다
■ 알림 : 서비스변경내용 이벤트등 알림메세지 수신을 위해 접근 권한 필요합니다.

[선택적 접근 권한]
■ 해당 사항 없음

Có gì Mới

Phiên bản 2.2

- App icon

Thông tin

Người bán
Tom Apparel
Kích cỡ
24.7 MB
Danh mục
Mua sắm
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
COPYRIGHT © MRS ALL RIGHTS RESERVED.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích