Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

신한금융투자의 트레이딩 App! 신한i mobile

주식(국내/해외), ETF/ETN/ELW, 선물옵션(지수/야간/상품) 등 트레이딩 중심으로 개편된 신한i mobile을 만나보세요!

[주요기능안내]

1. 간결한 구성의 메뉴
App 이용 목적별로 개선하여 메뉴 찾기가 쉬워졌습니다,

2. 깔끔해진 홈(Home) 화면
주요 시장정보/뉴스&리서치/관심종목 및 이벤트정보까지 깔끔해진 홈 화면에서 이용하실 수 있습니다

3. 바이오인증(지문) 기능 로그인
기존 미지원되었던 바이오인증(지문/홍채) 기능을 적용하여 더욱 쉽게 로그인이 가능해졌습니다.

4. 긴 공인인증서 비밀번호는 숫자 네자리로!
바이오인증과 함께 간편인증 서비스를 제공하여 공인인증서 비밀번호를 숫자 네자리로 등록하여 이용가능합니다.

5. 일본/베트남/인도네시아 시장까지 거래 가능한 해외주식 서비스
미국/홍콩/중국 이외에도 신흥시장 주식거래까지 신한i mobile에서 만나보세요.

6. 상시 실전투자대회 운영(2018년 상반기)
국내/미국/중국주식 리그를 운영하여 매월 수익률 우수자에게는 푸짐한 경품이~

7. 고객별 니즈에 맞춘 다양한 주문
일반주문은 물론 설정된 주문유형과 수량 가격으로 바로 주문이 가능한 바로주문, 기간 및 특정 1회 예약주문, 현재가 팝업주문, 제휴대출주문, 신용대주주문, 스탑자동주문, 야간선물옵션주문 등 제공

8. 알아서 찾아주는 스마트종목검색
급변하는 종목부터 지표신호가 오는 종목까지 나만의 스타일로 찾아보는 종목 검색 기능

고객님의 모든 거래정보는 암호화되어 안전하게 전송되며, 주문/이체/잔고조회 등의 서비스는 안전한 주식거래를 위해 공인인증서를 사용하여 이용하실 수 있습니다.

향후 더욱 편리하고 모바일 서비스를 위해 지속적으로 업그레이드를 할 예정이니 많은 이용 바랍니다. 문의 및 건의 사항은 당사 홈페이지/HTS의 고객게시판 또는 고객지원센터로 문의주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.

* 신한금융투자 고객지원센터(1588-0365)

※ 신한i mobile 앱 이용을 위한 접근권한 및 이용목적 안내
[필수적 접근권한]
- 저장: 앱 실행에 필요한 파일 읽기 및 저장
- 전화: 기기 정보 및 상태 확인, 고객지원센터 연결
[선택적 접근권한]
- 위치: 가까운 지점 검색
* 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도 해당 접근권한이 필요한 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.
* 설정 > 개인정보보호 메뉴에서도 설정하실 수 있습니다.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4.6

[ 1.4.6 버전 수정사항 ]
- 바이오인증 개선
- 기타기능 개선

Thông tin

Người bán
Shinhan Investment Corp
Kích cỡ
65 MB
Danh mục
Tài chính
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Shinhan Investment Corp.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích