Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

** Thank You for making our classic Air Hockey top app across the globe **

We now bring to you the next installment, the "Space Edition". It's time to venture into outer space. It's time to play Air Hockey where no one has ever played before.

Amazing Air Hockey for your iphone or ipad. An opponent that won't lose easy peasy. Tables made of Neon. With amazing sound effects, we bring to you Air Hockey : Space Edition.

Features :-
1) Play up-to 2 human players.
2) "Air Smart" technology for a super smart computer player.
3) 3 different tables to play on.
4) Neon Graphics.
5) Realistic physics.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Space Hockey is now available in more than one languages. We have also made some bug fixes for better performance.

Thông tin

Người bán
Crispy Games Private Limited
Kích cỡ
12.6 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Tây Ban Nha
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Crispy Games Pvt. Ltd.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích