Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả


============UPDATES INFO=============
version 1.0.1 :
-Game Center Support
-RETINA Icon Support

version 1.0.2 :
- Doodle Runner ( Add New Mode )

version 1.0.3 :
- Survival Mode ( Add New Mode )

version 1.0.4 :
- Jump Jump Mode ( Add New Mode )

version 1.0.6 :
-Mulitiplayer Mode: 1 vs 1 ( Add New Mode )

------Main Update Plan------=====================================

User say :
- " This is a wonderful game! It has a perfect balance of fast action-packed entertainment, and it is completely addicting! I would recommend this game to anyone! "
- " Get this game! It's one of the best games I've played for a while! GET THIS GAME! "
- " This game is the beast so addicte to it I can't stop playing it. "
- " This is a great game! Really REALLY entertaining when you get into the zone. 5 stars !!!!!!!!!!!!!!!! "
- " Ohh yeaaaaaaaa oh yeaaaa oh yea! "

Introduction:
- Anger of stick 2nd Story -
Unknown enemies in the city emerge and the hero continues to remove enemies with a variety of weapons, and helicopters and robots that can devastate all enemies at a time.

Special Features:
- Action : You can feel the realistic fighting action with 130 behaviors and Hero air combo action is added that can remove all enemies at one time.
- Weapons: Enemies can be handled lightly by using helicopters and robots in the map, and weapons such as M1911, UZI, Granade Luncher, Spas_12, SG550, Remington_870, Flamethrower, Ray-gun, Mini-gun, Bat, and Sword.
- Map: Cities, deserts and forests are configured in the map and the fighting action inside building is added.

Tips:
- When enemies come on the both sides, all enemies will be fallen down on seizing and throwing enemies back.
- An infinite combo attack is available with Hero air combo.
- Enemies can be handled by well-using robots and helicopters on the streets.
- To avoid the attacks from guns and robots of enemies, button on the key to move to the left is necessary.


Support Information:
For additional support, please contact:
E-mail : pjh097@gmail.com

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.8

Fixed some bug.

Xếp hạng và Nhận xét

5.0/5
6 đánh giá
6 đánh giá
Haibdndndndndndnnndh

Game hay

Đơn giản nhưng rất hay:))))

Game center kkk

Tuyệt

Tôi rất thích minigun

Bichkkkkkk

Lol

Good game

Thông tin

Người bán
junghyun park
Kích cỡ
11.3 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© J-Park
Giá
Miễn phí
Mua In-App
  1. 10,000 Gold Package 22.000đ
  2. 40,000 Gold Package 69.000đ

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích