Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

If you are gun lover and love to know the mechanisms of gunfires and every detail of guns, then this app is right for you, DOWNLOAD this right away, Don’t miss it.

Here is an app about Shotgun Winchester Model 1887.

At first, it disassembles the gun into pieces,
and then you can build it up all by yourself.
After the building, it will present you four mini games about shooting.
» Hostage Rescue: shoot the robber and save the women in red.
» Shoot Training: improve your shooting skill with moving targets.
» Grim Lord: the grim giant lords are invading, stop them at the front line.
» Enemy in Scope: move the crosshair by swiping the screen, open the scope to zoom in, and try to shoot the enemy in the head.


Features:
» Free Downloads and Free Updates
» Authentic Weapon Mechanics
» Detailed Full HD Graphics
» Ultra Detailed Step-By-Step Animated Tutorial for the Weapons
» Realistic Fire, Sound, Smoke, Flash & Recoil Effects
» Full Interaction and Control
» More Mini Games are Coming Soon, Please Keep Us in Touch


With the realistic pictures of weapons, you can spend lots of time by building the gun, hearing the sound when weapon firing, shoot the enemies with your weapon and most important enjoy the time.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3.0

-Bug fixed
-Improved performance
-Game tutorials provided

Thông tin

Người bán
Zhenyu Zhang
*WEA.AppPages.Size*
22.2 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Chủ đề Kích dục/Người lớn Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bạo lực Thực Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© ROFLPlay Inc
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích