Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Astrology is the study of the movements and relative positions of celestial
objects as a means for divining information about human affairs and terrestrial events.

App Features:-

* 13 Lessons for better learning.
* Full Info of Planets.
* Full Info of Zodiac sign.
* Full Info of Chart House.
* Full Info of Ascendant.
* Full Info of relations between planets.
* Full Info of Planets behavior, and working.

** And most important this app running OFFLINE (Without internet).

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

iOS 11 Update.

Thông tin

Người bán
chirag bhingaradiya
Kích cỡ
5.3 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Crayon Solution 2016
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này