Ảnh chụp màn hình iPad

Miêu tả

The new Audi A8L. Advanced state of mind.

Experience the new Audi A8L on your iPad. This app provides an immersive 3D experience that virtually places you in the back seat of Audi’s most luxurious sedan ever. Wear your 3D glasses and explore the A8 L for a symphony of sophistication, luxury and technology. An experience fit for the advanced mind.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Change in icon

Thông tin

Người bán
Creativeland Asia Pvt. Ltd.
*WEA.AppPages.Size*
318.4 MB
Danh mục
Lối Sống
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.0 trở lên. Tương thích với iPad.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Creative Land Asia
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích