Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

"Audube" is a video service products. Through "audube" video services, real-time situation, you can easily check your home when someone illegally entered the room, push the alarm information will be sent to mobile phones, and observed the scene in real time. Can capture images, preserve evidence, every song words scare thieves, immediately report to the police catch the thief.
"Audube" can receive magnetic door, human body infrared, coal, such as smoke alarm information, through these sensors construct a smart home security systems.

Có gì Mới

Phiên bản 3.2

1 全新的界面 ,全新的体验
2 更新全新视频库
3 修复部分bug

Thông tin

Người bán
tianfu qiu
*WEA.AppPages.Size*
105.1 MB
Danh mục
Lối Sống
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Indonesia, Tiếng Mã Lai, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© audube
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích