Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Your job is to collect all the balls - one at a time.

After you have picked up a ball you must continue either vertical or horizontal to the nearest ball. You may only change your direction, when you have collected a ball.

In this case you may turn left or right or continue straight ahead.

However you may not turn around and go back the way you came from.

You may not jump over a ball.

The puzzle is solved when all balls are collected.
There is only one correct order to collect the balls.

Download Balldoku now, it's FREE

Thông tin

Người bán
Nguyen Tam
Kích cỡ
27.2 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 5.1.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© innobee
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích