iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Bank Millennium by Millennium bcp, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Bank Millennium

By Millennium bcp

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Pobierz wygodną, szybką i bezpieczną aplikację mobilną Banku Millennium i uzyskaj natychmiastowy dostęp do swoich rachunków bankowych. Teraz możesz sprawdzać stan kont, opłacać rachunki, doładować telefon, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze. Aplikacja Banku Millennium pozwala na dokonywanie przelewów na numer telefonu lub e-mail, posiada widgety ze stanem konta/karty przed zalogowaniem, a także umożliwia wnioskowanie o pożyczkę gotówkową oraz zwiększenie limitu karty kredytowej.
Dzięki aplikacji mobilnej Banku Millennium masz dostęp do takich produktów jak:
Rachunki i karty:
- Sprawdzanie szczegółów i historii rachunków bieżących, rachunków oszczędnościowych, kart kredytowych, kart przedpłaconych, lokat terminowych i kredytów,
- Sprawdzanie salda konta/karty przed zalogowaniem,
- Spłata karty kredytowej,
- Aktywacja, zmiana PIN-u, zastrzeganie kart: debetowych, kredytowych i przedpłaconych,
- Zmiana limitów dziennych kart debetowych i kredytowych.
Przelewy:
- Wykonywanie przelewów między własnymi rachunkami i krajowych,
- Wykonywanie przelewów natychmiastowych, na email/telefon, z kodów QR,
- Tworzenie kodów QR z danymi przelewu („Poproś o przelew”)
- Zasilanie kart przedpłaconych,
- Przeglądanie nadchodzących płatności.
Inne:
- Doładowywanie telefonów komórkowych,
- Wnioskowanie o pożyczkę gotówkową oraz zwiększenie limitu karty kredytowej (w ramach oferty specjalnej),
- Dokonywanie pożyczki gotówkowej z karty kredytowej,
- Zakładanie i zrywanie lokat,
- Pobieranie elektronicznych wyciągów z rachunków,
- Pobieranie i wysyłanie potwierdzeń transakcji w formacie PDF,
- Wysyłanie powiadomienia email o wykonanym przelewie,
- Wysyłanie numeru rachunku poprzez SMS lub email,
- Wyszukiwanie placówek i bankomatów,
- Kursy wymiany walut,
- Powiadomienia push.
Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, a niektóre transakcje wymagają potwierdzenia Hasłem Mobilnym.
Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
--------------------
Get instant access to your personal accounts with a convenient, fast and secure mobile banking application from Bank Millennium. Check balances, pay bills, repay your cards, whenever you want, wherever you are. Application allows to make transfers to email/ mobile, have widgets with the account/card balance before login and allows applying for cash loan and credit card limit increase.
Features include access to such products as:
Accounts and cards:
- Viewing details and history of current accounts, saving accounts, credit cards, prepaid cards, term deposits and loans,
- Checking account/card balance before login,
- Repaying credit cards,
- Activating, changing PIN, blocking cards: debit, credit and prepaid,
- Changing debit and credit card daily limits.
Transfers:
- Transferring funds between own accounts and making domestic transfers,
- Making instant transfers, transfers to email/mobile, transfers from QR codes,
- Generating QR codes with transfer data ("Request payment"),
- Topping-up prepaid cards,
- Viewing upcoming payments.
Others:
- Topping-up mobile phones,
- Applying for cash loan and credit card limit increase (available as a special offer),
- Making a cash advance from a credit card,
- Setting up, redeeming term deposits,
- Downloading electronic statements for accounts,
- Downloading and sending PDF transaction confirmations,
- Sending email notifications after transfers,
- Sending account number via SMS or email,
- Searching for branches and ATMs,
- Foreign currency exchange rates,
- Push notifications.
Access to the application is protected with an individual PIN code and some operations have to be confirmed with a Mobile Password.
Application is available in Polish and English.

What's New in Version 3.23,37

- Płatności mobilne i czeki BLIK,
- Drobne ulepszenia.

- BLIK mobile payments and checks,
- Minor improvements.

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
Bank Millennium
View In iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 3.23,37
  • Size: 23.5 MB
  • Languages: English, Polish
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. This app is optimised for iPhone 5.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.