iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Bass 'n' Guide : Lure Fishing theo pascal inc., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Bass 'n' Guide : Lure Fishing

Theo pascal inc.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

The newest 3D Bass-fishing game has finally arrived! This time, selection of fishing lures, boats, and guides will be very important! Let's catch the basses, by using guide staffs' advice!
*Main features of this game
We load the kind function, that guide tells you the locations of fishing points around the field. Therefore, beginner can able to catch the fish easier in the fishing point. You can enjoy fishing, because your guide will give advices to you by the action of the player did.
We import the concept of fuel in boat's movement! Your driving sense to match the remaining fuels will be demanded.
You can enjoy thrilling fight against fishes by dynamic camera works. Catch the fish before your HP is gone.
There are 16 types of fishes, and 32 types of fishing lures at all! Listen to guide's advices and aim the fishes using the suitable fishing lures! The fishes' hiding places will be different by each seasons and times (top, shallow, deep, and bottom).
We prepared a lots of missions in 6 fishing fields! You can enjoy the missions in various conditions (numbers of amount or type, total weight, etc.). In final mission, we import the boss mission in each fields! The boss fish is waiting for your close fight.
Game Center is also corresponded, and your ranking of caught fishes will be reflected. Let's become a No.1 in this bass fishing!

Tính năng mới ở Phiên bản 1.1.8

・Fixed some minor bugs.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Bass 'n' Guide : Lure Fishing
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.1.8
  • Kích cỡ: 56.3 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.