iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Battle Simulator Royale theo Playstarz Inc., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Battle Simulator Royale

Theo Playstarz Inc.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

The most adorable battle simulator is coming!
If you're looking for battle games or war games, you won't miss this!
Totally accurate battle simulator in pixel world! Maybe one of the best games of the week!
Here, you can control a variety of imperial soldiers to perform an epic war!
Militia, archer, cavalry, samurai, viking, giant, musketeer, catapult, cowboy...... Every soldier will be excellent in your careful training.

Build and train your troops, and then design the best formations to defeat your enemies!

Here are three patterns for you to fight: single level, sandbox mode, online Arena.
->Single level: Build your army and defeat the enemy in every level, get three stars Award and gold coins, the fewer soldiers you use, the more gold coins you get, gold coins can train your soldiers, making them more powerful

->Sandbox: Check if your formation is powerful,both sides of the red and blue formations are designed by you.You can also compete with your friends in this mode!

->Online Arena: First you have to design three formations to defend,then you can enter the arena and challenge the formation of others. Every time you defeat your opponent,you will rob one of his stars.So you have to be careful,for if other opponents have defeated your design, you will lose a star as well.So exciting scoring rules!

The ultimate goal: To be the "King Of The Arena"!

Tính năng mới ở Phiên bản 1.3

1. Improve UI
2. Add 10 Levels

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Battle Simulator Royale
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.3
  • Kích cỡ: 224 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
  • Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.