Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Beauty Poster Maker instantly transforms your photos into spectacular posters.
It offers hundreds of professionally-designed poster templates, allowing you to instantly create chic and stylish posters of various styles: magazine covers, movie posters, gourmet ads, travel documentary, and more!

• Magazine covers
Tailor-made covers allow you to become the stylish cover star!
• Movie posters
Be the superstar in these stunning Hollywood-style posters.
• Gourmet ads
Share your favorite food by creating tasty-looking food-ad style posters.
• Travel documentary
Tell your travel stories and share your memorable journey.

More options:
- Mark memorable moments with posters that contain built-in time and location stamps.
- Apply stunning filters to your photos to add that perfect touch to your masterpieces.
- Instantly share your masterpieces on Facebook, Twitter, Instagram, etc.
- And much more…

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

1.Bug fixed!
2.Update UI

Thông tin

Người bán
Hong Zhao
Kích cỡ
103.1 MB
Danh mục
Ảnh & Video
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2015 PhotoParadise Inc.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích