iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí bebe – Women’s Fashion, Apparel and Shopping theo bebe Stores, inc., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

bebe – Women’s Fashion, Apparel and Shopping

Theo bebe Stores, inc.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Shopping bebe on the go has never been so easy. Browse the full fashion collection, easily zoom for details and enjoy secure, super-fast checkout.

Shopping in-store? Try bebe’s store locator and inventory look-up features to find what you want, right where you are. You can even scan items for customer reviews and get exclusive in-app offers!

Tính năng mới ở Phiên bản 4.6

bug fix

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
bebe – Women’s Fashion, Apparel and Shopping
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Mua sắm
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 4.6
  • Kích cỡ: 34.4 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.2 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.
Tất cả Phiên bản: