iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Bitnovo. BTC Blockchain Debit Card theo Bitnovo, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Bitnovo. BTC Blockchain Debit Card

Theo Bitnovo

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Con Bitnovo puedes ser tu propio banco. Utiliza nuestras tarjetas como puente entre la tecnología blockchain y los comercios. Paga con tus BTC en cualquier sitio. Tan rápido y sencillo de recargar las tarjetas como una transferencia de bitcoin.

Solicita y gestiona tus tarjetas de Bitnovo desde nuestra app. Con la app de Bitnovo podrás:

Solicitar - Solicita y crea tus tarjetas VISA al instante.

Recargar - Realiza recargas de tus tarjetas con BTC a través de la blockchain y recibe el saldo en euros al instante!

Seguridad - Desactiva las tarjetas en caso de perdida o robo de las mismas o simplemente mientras no vayas a utilizarlas.

Control - Lleva el control de todos los movimientos de tus tarjetas. Consulta el saldo y recibe notificaciones de todos los movimientos de forma instantánea.

Ademas de la gestión de las tarjetas, con nuestra app también podrás acceder a mas servicios de Bitnovo:

Canje de cupones - Canjea tus cupones de Bitnovo para recibir bitcoin directamente a tu wallet favorito.

Verificaciones - Desde la app también vas a poder realizar las verificaciones necesarias para poder utilizar todos los servicios de Bitnovo. Hemos simplificado el proceso al extremo. ¡Tan fácil como hacerte un selfie!

Localización de cajeros bitcoin - Te indicamos el sitio mas cercano a tu ubicación para que puedas ir a comprar BTC o nuestros cupones canjeables por bitcoin.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.3.0

Mejoras: Recarga de tarjetas nativa.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Bitnovo. BTC Blockchain Debit Card
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Tài chính
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.3.0
  • Kích cỡ: 110 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.