Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Brick Bang is a colorful, fun, addicting puzzle game. In Brick Bang, players break bricks, destroying all of the same colored bricks nearby. Players lose a life when only a single brick is destroyed. Destroy as many bricks as possible before all lives are lost.

Brick Bang is simple to play, but it is challenging to clear a board without losing a life. See how many bricks you can destroy before all your lives are lost.

Brick Bang features:

- Universal app works on iPad, iPhone, & iPod Touch

- Optimized for iPhone 5 screens

- High quality 3D graphics for iPad and Retina displays

- Game Center Leaderboard

- High Scores

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1

- smaller download size (now under 50 MB)
- prevent ads during gameplay

Thông tin

Người bán
FREELIME GAMES, INC.
Kích cỡ
45.2 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2013 Freelime Games, Inc.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích