Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

MobiPass - это технология генерации сеансового ключа - аналога собственноручной подписи клиента - посредством приложения на мобильном устройстве. Предназначена для самостоятельного формирования клиентом одноразовых ключей в том месте, в то время и в том количестве, в которых это необходимо для пользования банковскими услугами.
«MobiPass» используется совместно с другими подсистемами комплексного решения «ДБО BS‑Client. Частный Клиент».
«MobiPass» рекомендуется для активных клиентов, часто использующих систему.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.1

Поддержка iOS 11;
Исправление ошибок.

Thông tin

Người bán
Banks Soft Systems
Kích cỡ
1.5 MB
Danh mục
Tài chính
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Nga
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Bank Soft Systems
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích