Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Bangkok University wants everyone to be connected all the time. Even while on the go, this app can access the information of university at any time.Provides the following services:

News – Read the latest news from the BU.
Events – Browse a wide variety of events by day including performances, lectures, seminars and more from the BU Events Calendar.
Services – BU Mail Login (xxxxxxx.yyyy@bumail.net) to request, first launch for undergraduate student. Access your student information, grades,class schedule and exam schedule.
Maps – View buildings by name on the map.
Phone - Call for information.
Links - Link to school and departments web site of the university.

** Notice **
We have provided Map and POI function to search interest place in Bangkok University but for using these function for a long time will affect your battery life. Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Có gì Mới

Phiên bản 2.5

** ปรับปรุงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 **
- แก้ไขหน้าเริ่มต้นโปรแกรม
- ปรับปรุง User Interface ที่หน้าข่าวมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสำหรับนักศึกษา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

Xếp hạng và Nhận xét

5.0/5
7 đánh giá
7 đánh giá

Ghi Chú Của Biên Tập Viên

Thông tin

Người bán
Bangkok University Apps
Kích cỡ
43.8 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Địa điểm
App này có thể sử dụng vị trí của bạn ngay cả khi app không mở, việc này có thể làm giảm thời lượng pin.
Bản quyền
© COPYRIGHT 2013 (C) BANGKOK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích