iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Bubble Land Shooter- Pop Toy Witch 2 Mania Blast Games theo peng tao, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Bubble Land Shooter- Pop Toy Witch 2 Mania Blast Games

Theo peng tao

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

This is a bubble land about courage and wisdom. In the fancy bubbles' world, there are a lot of cute dragons living in a lovely building of mushroom's shape. These cute dragons are: sweet pink dragons(level 50 unlock), smart green dragons(level 25 unlock) and powerful blue dragons. Unfortunately, they were trapped by some magic bubbles. Well, complete these tasks and you will save all these dragons!

Task:
1. Pass the tasks you'll save the dragons that required within specified number of the bubbles.
2. Before the door of bubbles' Kingdom close save the dragons of specified number and complete the levels.
3. To unlock the dragons' magic bubbles just save the dragons of the specified number and type.

How to play:
1. Launch the bubbles, eliminate the bubbles when connect three or more in the same color. The more bubbles connecting, the higher scores getting.
2. The transparent bubbles can be eliminated, not so as the stone bubbles.
3. If the elimination happens around diamond bubbles, the diamond bubble changes the color of the specified.
4. When shot by the launching bubbles, the dinosaur egg bubbles turns to be the launching bubbles.
5. When shot by the launching bubbles, the dyeing pen will dye a line of bubbles the specified color.


Features:
1. Dyeing pens, rainbow bubbles, bomb bubbles, extension cords and skills of the dragons is refreshing.
2. Colorful and cute pics in vision.
3. Simple rules, easy to start and lead to complexity in play.

Thanks for your support and we’ll do our best. If there is any suggestions and ideas don't hesitate to contact us.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.1

fiexd bug

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Bubble Land Shooter- Pop Toy Witch 2 Mania Blast Games
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.1
  • Kích cỡ: 26.1 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.