iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí CA Mobile OTP theo CA, Inc, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

CA Mobile OTP

Theo CA, Inc

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

The CA Mobile OTP app is an all-purpose one-time passcode (OTP) generator that provides an extra layer of security when you shop online or access online accounts. With CA Mobile OTP, you use your mobile device to generate a passcode that can be used to verify a MasterCard or Visa electronic payment transaction, or to login to an online account. This app supports EMV standards when generating the passcode for authenticating MasterCard and Visa online payment transactions. CA Mobile OTP also supports HOTP standards for generating one-time passcodes to use when authenticating to Web portals and VPNs.

How does it work?

Your card issuer, for example, your bank or the organization where you have an online account, must use the CA Technologies authentication solution. You must sign up for the additional security with them. They will give you a link to download the account onto your device, along with your userid and an activation code. You will run the CA Mobile OTP app on your device and enter the information provided by the organization to activate OTP authentication with this organization. You then choose a personal PIN that will be used to generate an OTP for this account. The OTP can be generated without a connection to your mobile network allowing you to authenticate any time, anywhere using the one-time passcode generated on your device. When you are prompted to authenticate to your online account or to provide a passcode to shop online, you simply run the CA Mobile OTP app, enter your personal PIN, and an OTP is displayed on the device. You then enter the OTP into the application prompt to authenticate your e-payment transaction or to login to your account.

Tính năng mới ở Phiên bản 2.2.11

1. Display success message on successful provisioning of user account.
2. Disable "Previous" button on "PIN" screen in provisioning .
3. On PIN creation screen text in the pin text box has been changed from “PIN” to “Create PIN”.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
CA Mobile OTP
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Kinh doanh
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.2.11
  • Kích cỡ: 19.7 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.