iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí CareerBuilder.vn Job Search theo CareerBuilder, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí
iTunes dành cho Mac + PC

CareerBuilder.vn Job Search

Theo CareerBuilder

Mở iTunes để mua và tải xuống apps.

Miêu tả

CareerBuilder.vn - Vietnam's No 1 Job Portal, is owned by CareerBuilder USA – a global leader in recruitment solutions.
CareerBuilder.vn’s Job Search Application allows you access career tips wherever you are. Daily job alerts keep you never miss out on a prime job opportunity anymore. All are available on your fingers. Jobless? Forget it! Your next job is now right in your pocket.
How can the app be useful with you?
-Browsing made easy
-Zone-in on the jobs you're looking for
-Refine your job search skills and learn career advancement tips
-Job recommendations sent to your mobile
-Save jobs, apply now or later
-Share jobs with friends via Facebook, Google+ or email.

Tính năng mới ở Phiên bản 2.1.1

. Security enhancement and minor bug fixes.
. Adding a notification for the user to update the latest version of the app is now available on the App Store.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
CareerBuilder.vn Job Search
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Kinh doanh
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.1.1
  • Kích cỡ: 12.3 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho phiên bản hiện tại của ứng dụng này.