Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Features:

- Holy Bible with old testament and New testament
- Get Catholic news
- Daily Saint
- Get daily bible reading notification and track the read chapters.
- Share and mark the favorite bible verse with ease.
- Ease and simple to use.
- Mark favorite chapter for easy reference
- Read Bible chapter log - Ability to track read chapters
- Always provide unread chapters for notification
- Bible offline - Read bible even without network access.
- Explore specific words in bible
- Easily locate Book/Chapter/Verse
- Read, Remove, Share, Catholic News card with ease.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Thông tin

Người bán
BIGHEAD TECHIES LLP
Kích cỡ
42.7 MB
Danh mục
Sách
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© BIGHEAD TECHIES LLP
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích