iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Chocolate Candy Bars Maker 2 - Dessert Games FREE theo Beansprites LLC, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Chocolate Candy Bars Maker 2 - Dessert Games FREE

Theo Beansprites LLC

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Chocolate Candy Bars Maker 2 - Kids Dessert games is fun for all!

Make some of your favorite Chocolate Candy Bars from scratch! Chop up the ingredients, throw it into the pan & mix your delicious, melted chocolate!

Then pour the chocolate into the mold, and start pouring the nuts, caramel, & other ingredients over your bars, wafers & other delicious Chocolate Candy Bar creations!

Choose from a wide range of chocolate bars including delicious, Milk Chocolate, Chocolate Wafer Bars, Nutty Caramel Bars, Chocolate Orange, and more!

Mix the ingredients, and let them chill and unwrap your delicious creation!

Chocolate Candy Bars is great fun for all ages, and includes a ton of toppings, candy bars, and other delicious sugary treats for endless hours of Dessert Making fun!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4

Khách hàng Đồng thời cũng Mua

Chocolate Candy Bars Maker 2 - Dessert Games FREE
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Phát hành:
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích cỡ: 346 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.