Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Turn your smartphone into a virtual construction site and operate heavy machinery, sand excavator crane, dump truck and play the real city construction game. In this construction simulator you will enjoy building roads, heavy vehicles simulation and dump truck driving. Planning to build roads, building, and bridge construction in the city and then perform simulations of sand excavator, dump truck, crane and all other heavy vehicles is a tough task. Work as teams with your construction crew to do tough jobs you are given by the contractor; perform all transportation and heavy vehicles operations to complete the given task.
Accept the Challenge, Build a City:

In this simulation challenge you have to start from transporting construction materials across the city. You will be given the task of transportation by the building contractor. After transportation of materials you have to perform sand excavation operations which is in fact a tough job to do, you will experience real excavator crane simulation and you will control every operation manually. The next phase of this construction game is a bit easy in which you will experience the transporter truck simulation. In this phase you will transport the sand excavated by sand excavator crane or you will transport the heavy vehicles needed on any construction site of the city. If you love this kind of construction simulation games in which you construct roads, bridges and city building, and you want to operate sand excavator crane, dump truck transporter and other heavy machinery manually, then you will definitely like this Construction Simulator. Download, Play and Enjoy City Construction Crane Sim 3D.

Game Features City Construction Crane Sim 3D:

- Construction Site to Plan a city in it.
- Roads, bridges and City Building Experience
- Smooth Sand Excavator Operations
- Dump Truck Driving Controls
- 3D rendered HD graphics
- Realistic Heavy Vehicles Physics

Don’t forget to rate our game and give your precious suggestions in reviews. We will update the game as per user experience and suggestions.

Disclaimer:
This free game contains ads.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4

- Sand Excavator Missions Added
- Big Truck Simulation Added
- Controls Improved

Thông tin

Người bán
Manzoor Ullah
Kích cỡ
75.7 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© Spark Trigger Studios
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích