Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Désiré is a poetic point-and-click adventure game in black and white.

When the schoolteacher asks Désiré why he didn't draw the sun like the other pupils, he replies spontaneously: « It's always night in my head. »

Désiré is colour-blind from birth and he will lead you into in world of black and white. He marches on hesitantly, as life never brought him much joy. From a tender age, he is going to meet several characters who will elicit in Désiré intense emotions and alter his vision in surprising ways. Is colour at the end of the road?

The game is, at its core, a critique of the modern world and of the perverting nature of a consumer, profit-obsessed society.

French, English, Spanish, Italian, Portuguese and Russian.

Thông tin

Người bán
Sylvain Seccia
Kích cỡ
53.9 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2016 Sylvain Seccia
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích