iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Dribbble theo Dribbble Holdings Ltd., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Dribbble

Theo Dribbble Holdings Ltd.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Dribbble's official app for iPhone and iPad. Discover and follow the world's best designers. Browse and curate amazing design work faster and easier.

HIGHLIGHT REEL

- Universal App
- Easy access to your profile, likes, and bucket collections
- 3D touch to quickly peek at animated GIFs from shot streams
- Split screen support in iPad
- Launch the app directly from Dribbble links, then use Handoff to view on your desktop
- Spotlight Search designer profiles and content from your device's home screen
- Snappy animations and transitions for a truly responsive experience
- Uploading via your device's Camera or Camera Roll (v1.1)
- Convert videos into upload-able animated GIFs.
- Swipe left and right on the shot details screen to switch between shots. (v1.1)
- Apple TV app (v1.1)


COMING SOON
- Activity and push notifications
- More content from Dribbble

ABOUT DRIBBBLE

Founded in 2009, Dribbble has grown to become the premier community for discovering and connecting with designers around the globe. Our mission is to help the world’s design talent share their creations and get hired. Illustrators, icon artists, typographers, graphic designers, logo designers, web designers, and other creative types share their work, process, and current projects.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.1.12

Arthur's fist to the bugs...

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Dribbble
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Ảnh & Video
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.1.12
  • Kích cỡ: 34.8 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Apple TV:

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.