iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Electrical Calculator lite theo V PUGAZHENTHI, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Electrical Calculator lite

Theo V PUGAZHENTHI

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

The App Electrical Calculator - lite consists of 49 Calculators related to Electrical Engineering with formulas and multiple Units.supports both USCS and SI Units of measure.
1.Voltage Calculator
2.Current Calculator
3.Resistance Calculator
4.Power Calculator
5.kVA to amps (Single Phase)
with Formula & Multiple Units.
More Calculators available for in-App Purchase :
- Voltage Drop Calculator
6.kVA to amps (Three Phase)
7.amps to kVA (Single Phase)
8.amps to kVA (Three Phase)
9.Single Phase Power Calculator
10.Three Phase Power Calculator
11.Single Phase Current Calculator
12.Three Phase Current Calculator
13.DC Horse Power
14.Single Phase Horse Power
15.Three Phase Horse Power
16.DC Current (HP)Calculator
17.Single Phase Current (HP) Calculator
18.Three Phase Current (HP) Calculator
19.Efficiency (DC) Calculator
20.Efficiency (Single Phase) Calculator
21.Efficiency (Three Phase) Calculator
22.Power Factor (Single Phase) Calculator
23.Power Factor (Three Phase) Calculator
24.Luminous Intensity Calculator
25.Luminous Flux Calculator
26.Solid Angle Calculator
27.Energy Cost Calculator
28.Energy Storage (Resistance) Calculator
29.Energy Storage (Inductance) Calculator
30.Energy Storage (Capacitance) Calculator
31.Star to Delta Conversion
32.Delta to Star Conversion
33.Inductive Reactance Calculator
34.Capacitive Reactance Calculator
35.Resonant Frequency Calculator
36.Inductor Sizing Equation
37.Capacitor Sizing Equation
38.Resistance (Series) Calculator
39.Resistance (Parallel) Calculator
40.Inductance (Series) Calculator
41.Inductance (Parallel) Calculator
42.Capacitance (Series) Calculator
43.Capacitance (Parallel) Calculator
44.UnKnown Resistance (Series) Calculator
45.UnKnown Resistance (Parallel) Calculator
46.UnKnown Capacitance (Series) Calculator
47.UnKnown Capacitance (Parallel) Calculator
48.Neutral Current (3Ph) Unbalanced Loads

a.Change unit from amps to milliAmps or vice versa, the output Voltage is calculated instantly
b.Changes can be made to input units
c.Changes can be made to output units.

Tính năng mới ở Phiên bản 4.1

- ready for iPhone X
- an issue with in-App purchase has been cleared.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Electrical Calculator lite
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Tiện ích
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 4.1
  • Kích cỡ: 30.2 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Hà lan, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.

Top Mục Mua In-App

  1. Upgrade to Full Version89.000đ