Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Elsie is an app for Curtin University students. It offers a mobile portal into your Curtin life, giving easy access to your timetable, academic calendar, unit outlines, assessments, exams, email, teaching contacts, news & events, a campus map and more.

Our team is always working hard to add more features and support as many students as we can. Help us make Elsie even better by sending feedback in the app.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.1

Updated features
* Search for buildings on the map, with an updated location tracker
* Add personal events to your planner

Thông tin

Người bán
Curtin University
Kích cỡ
18.3 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2015 Curtin University
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích