iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Escape Alice House2 theo Gakutetsu Takemura, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Escape Alice House2

Theo Gakutetsu Takemura

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Let's find 5 Alice characters!
The popular FUNKYLAND game of escaping from Alice-themed rooms like "Through the Looking-Glass" by finding characters is now available as an App!
Solve the mysteries in the room to escape.
"Alice House 2" has tough rooms requiring scrutiny and deliberation.
Let's escape while enjoying the imaginary world of "Through the Looking-Glass".

How to Play:
- Just tap
- Tap the [+] button in the upper right hand corner to display the settings screen.

Game Features:
- Beautiful graphics!
- The room to enjoy a fantasy of Alice!
- A little bit difficult game!
- Perfect game length to enjoy an escape game lightly!

The Save Function:
Cleared rooms will be saved in the list so you can play them anytime.
In the case that cleared rooms have not been saved in the list, please check your device settings as there may not be enough storage space.

The list of rooms:
No.01 Looking-glass House
No.02 The Garden of Live Flowers
No.03 The Compartment
No.04 Tweedledum and Tweedledee
No.05 Wool and Water
No.06 Humpty Dumpty
No.07 The White Knight
No.08 Queen Alice
No.09 Alice's Dinner Party

Tính năng mới ở Phiên bản 1.3

Added last room "No.09 Alice's Dinner Party".

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Escape Alice House2
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.3
  • Kích cỡ: 56.4 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.