iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Flower Filters Crown - & Effects Face for Snapchat theo fadna el khayati, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Flower Filters Crown - & Effects Face for Snapchat

Theo fadna el khayati

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Application Filters Flower Crown lets you may create amazing collages using your photos, backgrounds, cool stickers, emojis, emojis zombie, layout for Instagram, text with fun fonts.
Collage Flower Photo Editor Contain interface a powerful photo editor that gives you All you need to create amazing collage of your photos with layout frames and photo grids and selfie funny with Filters Flower, dog face, emoji. to get more likes and more followers in Snapchat!

Some of the application features

1.Stickers : flower filter, Rainbow, cat & doggy face and many Emoji Emoji sombie and filters, Masquerade Anime, Cartoon comic style bubbles that can add tags on photos.
2.Add Text on Photos: Write texts to your picture using different fonts. And also You can resize and color, and apply some cool text effects to them.
3.Layout : Create Beautiful collages with a lot layouts .
4.provide the effects of grid collage, frame collage and so on. especially, the frame collage is a very special effects of ever your see, we trust it will help you got more likes and more followers .

Tính năng mới ở Phiên bản 1.2

Add New stickers

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Flower Filters Crown - & Effects Face for Snapchat
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Giải trí
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.2
  • Kích cỡ: 103 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.