Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Welcome to flying car racing police chase 3d game
The best flying police car games simulator available on the store. San andreas is city where criminal cases are very common. You as an honest police driver is assigned the task to chase the criminals and smash their cars. If you are passionate about police car driving games and want to investigate criminal cases and ready to police car flying like an airplane then this game is an adventure for you! Practice your airplane pilot skills and car driving ability at the same time.

Let’s test your flying and driving skills in an extreme police chase 3d game. In flying car free police chase, catch the criminals and smash their cars with your super hero flying police car simulator drifts crash n burn effects. So, get ready for a thrilling cop car flying experience in flying car racing police chase 3d game, for those who love flying car games and police games. San Andreas is perfect for you! Get ready to the thrilling cop car driving experience! You can test your airplane pilot skills and car driving ability at the same time.

Flying Car Racing Police Chase 3d game FEATURES:
- Test your Police Car Driving Skills
- Various action-packed police chase game play missions
- Multiple heavy-duty flying police cars for selection
- Improve Airplane Flight Ability
- Enjoy flying police car and be the best cop.

Thông tin

Người bán
Waqas Ahmad
Kích cỡ
152.9 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© The Gaminators Studio
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích