Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Welcome to Gang Steal Auto, the game in which you have to become a criminal in order to survive!

There is everything you need to become a legend of the underworld: dozens of steep wheelbarrows, a huge arsenal of weapons and a unique open world in which you create laws and rules YOU!

Grab the banks, steal the cars, destroy the competitors and build your criminal state, in which you can only be the president yourself!

Features:
- Free Game
- New unique story
- Gangster War groups as in the San Andreas
- Conquest of the city
- Large-scale bank robberies
- Best graphics
- Steep wheelbarrows
- Beautiful girls both on the beaches of Vice City


Download Gang Steal Auto, build a criminal state!

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.3

Added:
- A new mode of transport (motorcycles)
- Miniseries (more assignments)
- The assortment of the store has been expanded (clothes, weapons, skins for weapons)
- Also expanded store for transport
- Improved combat system
Optimization

Thông tin

Người bán
DMITRIY GAVRILOV
Kích cỡ
230.3 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Hài thô tục/kém lịch sự Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bạo lực Thực Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© TCM
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích