Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Garbage Truck Simulator Games - Racing, Parking Design & Paint is a unique Garbage Truck Simulator game that let you wash, paint and build your own unique Garbage truck.

The Garbage Trucks are so dirty, don't hesitate any more!

Let's be a Garbage Truck mechanic, wash them and design new Garbage truck.

In this Garbage truck simulator mechanic wash game, you are the owner of all dirty Garbage trucks.

In your Garbage truck mechanic salon, you will paint, design and wash the Garbage turck, the Garbage truck will be transformed radically and never look the same again.

How to play:
1. wash off the dirt on the Garbage truck
2. design the new Garbage Trucks as you like
3. finish the Garbage Trucks upgrade and send them running on the racing tracks and Parking Lot

Thông tin

Người bán
Dealsmap Pty Ltd
Kích cỡ
127.5 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2014 appMink.com
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này