Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Download Now For Free !!!

Get ready for the off-road experience of your life with Go Kart Buggy Rally!

It will test your nerves and take you to the extremes offroad driving capabilities. This game will test your balance skills and reaction times beyond belief.

Features:
* Beautiful Stunning 3 Dimensional Graphics * Smooth And Easy Game Play
* Environments That Keeps Changing
* Real Life Animations And Physics

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

minor bugs removed.

Thông tin

Người bán
Al Khawarizmi Software Development and Services LLC
Kích cỡ
147.9 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© Al khawarizmi
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này