iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí H.Point-현대백화점그룹 theo Hyundai Department Store Co., Ltd., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

H.Point-현대백화점그룹

Theo Hyundai Department Store Co., Ltd.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

H.Point 만의 차별점!

[친구와 함께하면 커지는 즐거움]

1) 선물하기
∙ 포인트, 쿠폰, 플러스포인트를 친구들과 자유롭게 주고 받을 수 있습니다.
2) 타임라인
∙ 오고가는 정보 속에 싹트는 친밀감! 소중한 순간 및 즐거운 이벤트를 타임라인을 통해 공유할 수 있습니다.
3) 공동미션
∙ 친구와 같이 쇼핑하면 혜택이 2배로 커집니다.

[간편한 회원가입]
∙ 가입 없이 즉시 적립가능한 모바일 카드 발급이 가능합니다.
∙ 휴대폰 본인인증 후 선택정보 없이 심플하게 회원가입이 가능합니다.

[다양한 참여사 혜택을 한번에]
∙ 신규가입 시 현대백화점 그룹의 다양한 혜택을(쿠폰, 이벤트) 한 번에 제공 받으실수 있습니다.
∙ 하나의 ID로 참여사 온라인 서비스 이용이 가능합니다.
∙ 매일매일 앱에서 다양한 혜택과 이벤트를 진행합니다.

[빠른 포인트 적립/사용]
∙ 앱을 실행하지 않아도 적립/사용 가능한 바코드 위젯을 사용할 수 있습니다.
∙ 언제 어디서는 앱을 흔들면 적립 가능한 바코드 실행이 가능합니다.


● 적립 / 사용 브랜드

[쇼핑]
- 현대백화점 ,현대아울렛, 더현대닷컴, 현대홈쇼핑, Hmall

[생활]
- 현대렌탈케어, HCN, 리바트,현대그린푸드
- 현대오일뱅크, 하나멤버스 (양방향 포인트 전환)

[패션]
-한섬, 더한섬닷컴

[여행/문화]
- 현대드림투어, 문화센터, 어린이책미술관, e슈퍼
- 예술의전당, 세종 문화회관(공연할인)
- 교보문고, 대한항공

● 앱 접근권한 동의 규정안내
2017년 3월 23일 시행되는 정보통신망법 (접근 권한에 대한 동의)에 의거하여 서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수 접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.


[필수적 접근권한]
기기 및 통화상태 : 기기의 정보 및 오류확인

[선택적 접근권한]
위치 : 주변 혜택 검색
사진 : 타임라인, 프로필 등에 이미지 첨부
주소록 : 친구목록 연동, 가입초대
카메라 : 바코드/이미지 검색, 타임라인 게시
알림 : 주요 이벤트, 혜택 알림

* 선택 접근권한은 해당 기능을 사용할 때 허용이 필요하며, 비 허용시에도 해당 기능 외 서비스 이용이 가능합니다.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.0.12

앱 성능 안정화 및 기능 개선

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
H.Point-현대백화점그룹
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Phong cách sống
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.0.12
  • Kích cỡ: 130 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.