Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTDOWN TO YOUR HOLIDAY OR VACATION IN DAYS-HOURS-MINUTES and SECONDS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Holiday and Vacation Countdown” is an amazing simple way to countdown how many days, how many hours, minutes, and seconds to go until your holiday or vacation, or other important days in your life!

-----------------------------------------------------------------------------------------
GET IT NOW & ENJOY THE IMPORTANT DAYS OF YOUR LIFE!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Main Features:
- Days until calculator
- Count down days, hours, minutes, and seconds
- Drag and drop the date counter wherever you want
- Select your image for the background from our default images
- Repeat function
- Alert function “Remind me Before” possible to 5 alerts per Big Day

-------------------------------------------------------------------------------
SHARE YOUR DREAM DAY ON TWITTER
-------------------------------------------------------------------------------

Shared Features:
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share on Whatsapp
- Share on ....
- Save to Camera Roll
- Send by email
- Send by SMS
- Send by ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEND IT TO ALL YOUR FRIENDS, SO THAT THEY KNOW WHEN YOUR HOLIDAY OR VACATION IS HAPPENING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the most amazing app for all your Holidays and Vacations!

What are you waiting for? Download this amazing quality app Right Now!!!

Có gì Mới

Phiên bản 4.2

small changes

Thông tin

Người bán
Pro Sellers World LLC
Kích cỡ
42.9 MB
Danh mục
Du lịch
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Bạn phải trên 17 tuổi để tải về app này.
Nội dung Kích dục và Khỏa thân Không Thường Xuyên/Nhẹ
Chủ đề Kích dục/Người lớn Thường Xuyên/Mạnh
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© 2013 Pro Sellers World LLC
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích