iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Hong Kong Weather theo Conceptable, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Hong Kong Weather

Theo Conceptable

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Hong Kong Weather accesses the data from Hong Kong Observatory and Environmental Protection Department, tells you the current Hong Kong weather with more frequent update and more accurate data.

- Push Notification of Warning in force
- Weather at Your Location (Temperature, Relative Humidity, Wind Direction, Wind Speed and Mean Sea Level Pressure)
- 9 Days Forecast
- Tropical Cyclone Track
- Active Warning with detail
- Today overview and forecast
- Theme support
- Choose Chinese or English information
- Sun rise and moon rise data
- Tide data
- Regional Temperature, Wind and Rainfall
- Share to Twitter, Facebook, Email, SMS. (Tap and Hold to show the share menu)

Thank you for the authorization to reproduce information from Hong Kong Observatory and Environmental Protection Department.

Tính năng mới ở Phiên bản 8.9.1

User interface fine tune

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Hong Kong Weather
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
Có App Apple Watch cho iPhone
  • Miễn phí
  • Danh mục: Thời tiết
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 8.9.1
  • Kích cỡ: 35.3 MB
  • Apple Watch:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Phồn thể
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.2 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.