Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

This App will analyze your dude,gender from your face.

How Dude Do I Like is a fun way to interact and socialize with others. Guess the dude of other people, upload a selfie on your own profile and see how dude everyone thinks you are!

Upload your own photo and the app will tell you how dude you look!

Add photos with friends and compare dudes!
Share your photos with your friends through all the SNS apps!

Private notice: We do NOT keep or publish your photos!

*Note* This app is intended for entertainment purposes only and does not provide true facial scanning functionality.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0

- Improve Algorithms
- Bug Fix

Thông tin

Người bán
Chen Qi
Kích cỡ
10.1 MB
Danh mục
Kinh doanh
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Funny Photo LLC
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích